Nu har Orsin0 varit på sin första utställning. --->


Paus i uppfödningen då Loppan fick livmoderinflammation.