Paus i uppfödningen då Loppan fick livmoderinflammation.